SAKO ZUWA GA AL'UMMA GAME DA SHA'ANIN TSARO DA HALIN RAYUAWARMU TA YAU

TARE DA:- PROF. MANSUR SOKOTO, mni

SAKO ZUWA GA AL'UMMA GAME DA SHA'ANIN TSARO DA HALIN RAYUAWARMU TA YAU
:
FILE: SHA ANIN TSARO.mp3
SIZE: 3.64 MB
 

SAKO ZUWA GA AL'UMMA GAME DA SHA'ANIN TSARO DA HALIN RAYUAWARMU TA YAU

TARE DA:- PROF. MANSUR SOKOTO, mni

Nature