SABUBA GUDA UKU WANDA SUKE FARUWA KAFIN AURE SUKE HANA AUREN TAFIYA YADDA AKE SO

TARE DA:- SHEIKH ABUBAKAR MUKHTAR YOLA


SABUBA GUDA UKU WANDA SUKE FARUWA KAFIN AURE SUKE HANA AUREN TAFIYA YADDA AKE SO

TARE DA:- SHEIKH ABUBAKAR MUKHTAR YOLA

Nature