KI KOYAWA YARKI MACE YANDA KASHE KASHEN MAZA YAKE

SHEIKH AMINU IBRAHIM DAURAWA


KI KOYAWA YARKI MACE YANDA KASHE-KASHEN MAZA YAKE

TARE DA:- SHEIKH AMINU IBRAHIM DAURAWA

Nature