MIYE HUKUNCIN SIYAN KAYAN DA HUKUMA SU KAYI GWANJANSU?

TARE DA:- SHEIKH ABUBAKAR MUKHTAR YOLA


MIYE HUKUNCIN SIYAN KAYAN DA HUKUMA SU KAYI GWANJANSU?

TARE DA:- SHEIKH ABUBAKAR MUKHTAR YOLA

Nature